Privacy

Fotoport bestaat op de websites fotoport.nl, eigendom van Asmen VOF. Fruithoeve 9, 6846 JG Arnhem, Nederland

Op deze pagina gelden de volgende definities:

 • Fotoport is fotoport, zoals hierboven beschreven
 • Fotograaf is diegene die een site aanmaakt bij Fotoport
 • Foto's is alle inhoud door fotograaf aan Fotoport ter beschikking gesteld

Fotoport wil een nette bewoner van internet zijn. Daarom houden we ons aan een aantal spelregels en vragen fotografen dit ook te doen:

 • Fotoport respecteert copyright van anderen (zie hiervoor ook de Auteurswet 1912 of internationaal bij Universal Copyright, the 1952 Convention)
 • Fotoport zal geen ongevraagde commercieële e-mail (spam) versturen (zie hiervoor ook de Telecommunicatiewet. Het deel dat voor de bestrijding van spam relevant is, is artikel 11.7 en dan met name lid 1 tot 3)
 • Fotoport zal persoonlijke gegevens niet aan derden geven (zie hiervoor ook de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP))

Om misbruik te voorkomen gelden de volgende voorwaarden:

 • Fotoport is niet verantwoordelijk voor de door de fotograaf getoonde foto's en informatie
 • Fotoport heeft niet het copyright op de afbeeldingen en teksten
 • Fotografen bevestigen steeds bij opslaan dat zij het copyright op afbeelding en tekst hebben. Hebben zij dit niet dan kan Fotoport besluiten om de site te verwijderen.
 • Door het uploaden van afbeeldingen van foto's geeft de fotograaf Fotoport het recht om deze in te zetten voor/op zijn website en zonodig technisch te wijzigen
 • Fotoport is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade onstaan door de site
 • De fotograaf is ervoor verantwoordelijk geen inbreuk te maken op rechten van derden
 • Fotoport behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgaaf van redenen inhoud te verwijderen
 • Pornografische werken zijn niet toegestaan op www.fotoport.nl
 • Fotoport geeft geen enkele garantie met betrekking tot beschikbaarheid en performance
 • Aan het gebruik van Fotoport kunnen geen rechten ontleend worden
 • Fotoport valt onder Nederlands recht
 • Onder de 'persoonlijke gegevens' in de beheertool moeten ten alle tijde volledige en correcte adresgegevens (incl telefoonnummer) aanwezig zijn, bij twijfel zal Fotoport om bewijs vragen.

Privacyreglement

 • Persoonlijke gegevens worden altijd specifiek aan u gevraagd en worden alleen met uw toestemming door Fotoport vastgelegd.
 • Fotoport doet haar best de door u ingevoerde gegevens correct te registeren en laat u daar waar mogelijk uw gegevens aanpassen.
 • Het door u ingevulde emailadres wordt gebruikt door onze 'wachtwoord vergeten service'. Hiermee kunt u uw wachtwoord opvragen wanneer u dit vergeten bent. Ook wordt periodiek een korte nieuwsbrief gestuurd naar de deelnemende fotografen.
 • Fotoport houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze pagina zal op ieder moment de meest actuele versie te lezen zijn.

Misbruik graag melden bij abuse@fotoport.nl

© Copyright 2000 - 2011, Fotoport. Alle rechten voorbehouden.